Sản phẩm » Cao su SVR10

Tên sản phẩm: Cao su SVR10

Mã số:

Tình trang: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

THÔNG TIN CHI TIẾT

CÁC CHỈ TIÊU HÓA – LÝ CỦA CAO SU SVR 10 THEO TCVN 3769:2004
1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45m, % m/m, không lớn hơn : 0,08
2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn : 0,60
3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn : 0,60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn : 0,80
5. Độ dẻo đầu ( Po ), không nhỏ hơn : 30
6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn : 50
7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn : -
8. Độ nhớt Mooney ML ( 1’ + 4’ ) 100C
9. Đặc tính lưu hoá : -
10. Mã màu :  Nâu

Sản phẩm cùng loại
Hiện chưa có sản phẩm nào cả